کالای فیزیکی

دستبند آمیتیست و عقیق مکزیکی کد DTJ-B10003

دستبند آمیتیست و عقیق مکزیکی کد DTJ-B10003
دستبند آمیتیست و عقیق مکزیکی کد DTJ-B10003
دستبند آمیتیست و عقیق مکزیکی کد DTJ-B10003
دستبند آمیتیست و عقیق مکزیکی کد DTJ-B10003
کالای فیزیکی

دستبند آمیتیست و عقیق مکزیکی کد DTJ-B10003

ناموجود
اضافه به سبد خرید

با ترکیبی از عقیقهای مکزیکی و سنگهای آمیتیست.

آمیتیست به رنگ بنفش و سنگ متولدین بهمن ماه است. آزاد کننده استرس و پاک کننده ی انرژی های منفی است و آرامش و اطمینان به خویش را تقویت می کند و قدرت خود کنترلی مالک خویش را افزایش میدهد.

این سنگ متعادل کننده ی چاکرای هفتم یا همان چاکرای سر است و برطرف کننده ی کابوس های شبانه و ناراحتی های عصبی.